Tourists take photos at the Marsaxlokk market on March 7.  Photo:  Chris Sant Fournier